[email protected] | (+98) 21 44 95 26 20

مشخصات فنی سازه بلیمپ

نکته *: موضوعات علامت گذاری شده به صورت نمونه بوده و جهت دریافت اطلاعات دقیق میبایست نسخه بروز آن از تولید کننده گاز دریافت گردد، در همه موارد ممکن است نیازی به گاز نباشد و طبیعتا در صورت نیاز ممکن است به همه گازهای فوق نیازی نباشد